odpady ovzduší voda chemické látky obaly poradenství azbest téma kontakt


 

Aktivity v oblasti nakládání s azbesty a dalšími nebezpečnými materiály

 

•    Nakládání s azbestem v souladu s legislativou   

•    Průzkumy výskytu nebezpečných materiálů s obsahem azbestu a dalších nebezpečných odpadů, odběry vzorků materiálu

•    Realizační projekty odstranění azbestu

•    Poradenství při nakládání s azbestem v souladu s legislativou, vypracování dokumentace (Hlášení prací s azbestem, Plán prací, školení, ...)

•    Odborný dozor při sanacích, vypracování pracovních postupů (azbest, korkolit, ...)

 

 

zpět na činnosti  

kontakt